עלינו

חברת Global Language הוקמה על ידי בקי פיינברג בשנת 2009. חברת Global Language הוקמה על ידי בקי פיינברג בשנת 2009. בקי ילידת ארה"ב ועלתה לישראל בשנת 2004. את השכלתה האקדמית בתחום תקשורת ומדעי המדינה רכשה באוניברסיטת פלורידה (Gainesville, Florida, USA) ובהמשך באוניברסיטה העברית בירושלים. יטה העברית בירושלים.

בשנים האחרונות בקי עוסקת בתרגום, עריכה וכתיבת תוכן. ניסיונה המקצועי כולל: עריכת פרסומים אקדמאים בשפה האנגלית, מצגות וספרים עבור חוקרים מהאקדמיה בתחומי מדעי המדינה, התקשורת, סיעוד ומדעי המחשב; עבודה עם מרצים וחוקרים מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון כהכנה לכנסים בחו"ל; וכתיבת תוכן לצורך גיוס כספי תרומות ושיווק לקוחות.

להלן מספר דוגמאות לפרסומים שהוצאו לפועל בעזרת חברת Global Language:

  • Kampf, Z. (2008) 'The Pragmatics of Forgiveness: Judgments of Apologies in the Israeli Political Arena', Discourse & Society 19 (5).

  • Frosh, P. and Pinchevski, A., eds (2008) Media Witnessing: Testimony in the Age of Mass Communication, Palgrave MacMillan.

  • Kampf, Z. (forthcoming). 'The Age of Apology: Evidence from the Israeli Public Discourse', Social Semiotics.
  • לקבלת מידע על האופן שבו חברת Global Language יכולה לסייע בשיפור הכתיבה בשפה האנגלית לחץ על צור קשר